Doe 
een 
gift 
aan
collectief
verhalen

Doe een gift


Bij Collectief Verhalen is ons doel om kunstenaars en creatievelingen zo goed mogelijk te begeleiden en hen een veilige werkomgeving te bieden waarin ze kunnen ontplooiien aan de hand van eigen projecten, klantopdrachten en kunstzinnige uitdagingen.


Ons creditsysteem moet hiertoe een ingang bieden naar meer mogelijkheden en kruisbestuivingen tussen leden en partners. Dit zijn we sinds een half jaar aan het uitbouwen aan de hand van experimentatie, open communicatie met onze leden en toekomstig, een applicatie die de administratieve lasten op zich kan nemen. Dit lange termijn project heeft echter veel financiële bijstand nodig, dat we slechts druppelsgewijs kunnen bekostigen gezien onze vereniging nog in opstart is.


Gelooft u in ons project, en heeft u zin om een steentje bij te dragen? Dan is het mogelijk om ons te voorzien van een warme gift, waarmee we ons ontwikkelingsproces kunnen versnellen.


Uw warme gift is welkom op het rekeningnummer BE57 8939 4410 7735


Het Collectief dankt u!